Al ons bloed loopt door de nieren. Onze nieren hebben als functie het bloed te zuiveren. Ze zijn een onderdeel van de urinewegen. Via de urinewegen verlaten de afvalstoffen uiteindelijk ons lichaam. 

In Nederland wordt ieder jaar bij meer dan 1500 mensen nierkanker vastgesteld. Het komt bij mannen net iets vaker voor dan bij vrouwen en vooral bij mensen tussen de 60 en 75 jaar. De meest voorkomende soort nierkanker is het zogenaamde niercelcarcinoom.

Op deze pagina worden de andere minder voorkomende soorten nierkanker niet besproken.

Mogelijke oorzaken?
Over de oorzaken is nog weinig bekend. Bekend is dat mensen die roken en/of overgewicht hebben, een verhoogde kans op nierkanker hebben. Rokers hebben 2 tot 3 keer zo veel kans om nierkanker te krijgen vergeleken met niet-rokers. 

Er zijn bepaalde vormen van deze ziekte die erfelijk zijn, deze komen echter niet vaak voor. Slechts bij 2 procent van alle mensen die nierkanker hebben is sprake van een erfelijke vorm.

Kanker en seks
Kanker heeft invloed op de beleving van seksualiteit en intimiteit in een relatie. Wilt u meer weten over wat voor invloed kanker kan hebben op intimiteit met uw partner, kijk dan voor meer informatie en ervaringen op www.kankerenseks.nl

Meestal zorgt een niertumor in het begin niet voor klachten, waardoor het moeilijk is om nierkanker vast te stellen. Klachten die wel voor kunnen komen (maar niet persé duiden op nierkanker):

  • Bloed in urine
  • Langdurige vermoeidheid zonder reden
  • Aanhoudende koorts
  • Algeheel gevoel van lusteloosheid
  • Pijn in de nierstreek
  • Gewichtsverlies
Vaak wordt een niertumor bij toeval gevonden, als er vanwege andere klachten een echo of een CT-scan van de buik gemaakt wordt.
Als uw huisarts vermoedt dat u nierkanker heeft, zal hij u waarschijnlijk lichamelijk onderzoeken en bloed- en urineonderzoek laten doen.

Met het urineonderzoek wordt gekeken of er bloed in de urine aanwezig is. Met het bloedonderzoek kan de werking en de conditie van uw nieren worden gemeten.
Eventueel verwijst de huisarts u door naar de uroloog. Vaak zal de uroloog hetzelfde onderzoek nogmaals uitvoeren. Verder kan hij ervoor kiezen om aanvullend onderzoek te doen. Dit aanvullende onderzoek begint meestal met een echografie. Met een echografie kunnen de nieren duidelijk in beeld worden gebracht en kan men een eventuele tumor goed zien.

Mocht de echografie niet voldoende duidelijkheid geven, of als er op de echo vermoeden in op een niertumor, wordt aanvullend een CT scan gemaakt.
 
Afhankelijk van het stadium kiest men ervoor om te behandelen met als doel te genezen, of als genezing niet meer mogelijk is de ziekte zo veel mogelijk te remmen en/of de klachten te verminderen.

Opereren
De tumor kan chirurgisch worden verwijderd. Bij kleinere tumoren is het soms mogelijk de rest van de nier te sparen. Genezing is alleen mogelijk als er geen uitzaaiingen zijn. De nier of de tumor kan zowel met een open operatie als met een kijkoperatie verwijderd worden, soms met behulp van de operatierobot. 

 


 


Immunotherapie/chemotherapie
Het doel is het versterken van de afweer van het lichaam (het immuunsysteem). Behandeling is er meestal op gericht om het aantal uitzaaiingen te laten afnemen.

Bestraling
Met bestraling wordt geprobeerd de kankercellen te vernietigen.
Het beloop van de ziekte en de fase waarin iemand zich bevindt bepalen wat er kan worden gedaan en wat u heeft te verwachten. Uw arts kan u hier meer over vertellen.

Meer informatie 
KWF Kankerbestrijding