Een nucleair onderzoek bij kinderen is een onderzoek met licht radioactieve stof. Deze stof is niet gevaarlijk en heeft geen bijwerkingen.

Waarom wordt er een nucleair onderzoek gedaan bij uw kind?
  • Bij verschillende aangeboren en verkregen nieraandoeningen is het belangrijk voor de behandelaars om geïnformeerd te zijn over:
  • De aanwezigheid van littekens in de nier
  • De afloop van urine uit het nierbekken via de urineleider naar de blaas
Uw kind krijgt een infuus. Tijdens het onderzoek wordt licht radioactieve stof in de ader gespoten. De stof wordt opgenomen door de nieren en verlaat met de urine het lichaam. 

Een kleine hoeveelheid straling wordt in de nieren geconcentreerd en kan door een speciale camera geregistreerd worden, vervolgens wordt dit bewerkt tot een zichtbaar beeld. 

Afhankelijk van het soort onderzoek is de stof na enkele uren tot een dag volledig uit het lichaam verdwenen. De hoeveelheid radioactiviteit is zo klein, dat het voor uw kind en de omgeving geen nadelige gevolgen heeft.

Er zijn verschillende soorten nucleair onderzoek:
  • MAG3-renografie : Dit is het onderzoek naar de doorbloeding, de opname van de radioactieve stof uit het bloed en de uitscheiding in de urine ervan.
  • DMSA-scintigrafie : Dit is het onderzoek waarbij afbeeldingen worden gemaakt van het nierweefsel, er wordt dus niet gekeken naar uitscheiding of afvloed.
Voorbereiding voor het onderzoek
Tenzij anders afgesproken kan uw kind de medicijnen blijven nemen die het anders ook neemt. Uw kind hoeft niet nuchter te zijn.

Voor zowel een Mag3-renografie als een DMSA-scintigrafie is het belangrijk, dat uw kind voordat de foto's worden genomen, goed uitplast. Baby's dient u een schone luier om te doen. Uw kind mag de kleding aanhouden. Wel moeten metalen voorwerpen (gesp, sieraden) worden afgedaan.

Het onderzoek
In de meeste ziekenhuizen zal het infuus worden ingebracht op de kinderafdeling.
Tijdens het onderzoek ligt uw kind op een bed. Onder en soms ook boven dit bed bevindt zich de camera. U mag tijdens het onderzoek bij uw kind blijven. Als u zwanger bent kunt u met de arts van de afdeling nucleaire geneeskunde overleggen of speciale voorzorgsmaatregelen nodig zijn.

Tijdens het maken van de foto's is het erg belangrijk dat het kind goed stil ligt. Het is fijn als u een knuffel en fopspeen meeneemt. Bij oudere kinderen kan het helpen om voor te lezen. Zuigelingen krijgen vaak kort voor het onderzoek een voeding, omdat ze daarna meestal in slaap vallen. Eventueel kunnen ze worden ‘ingebakerd’ met een speciaal soort matrasje.

Bij een Mag3-renografie worden de afbeeldingen meteen na injectie van de radioactieve stof gemaakt. Dit onderzoek duurt ongeveer 45 minuten en kan bij grotere kinderen ook zittend worden gedaan. Het kan zijn, dat enige tijd later nog een aanvullende foto moet worden gemaakt. Het is belangrijk, dat uw kind goed drinkt. Uw kind krijgt ook nog extra vocht toegediend via het infuus.

Bij een DMSA-scintigrafie moet de ingespoten stof een aantal uren inwerken, voordat de afbeeldingen gemaakt kunnen worden. In de meeste ziekenhuizen is dit vier uur. Het is niet noodzakelijk om deze uren in het ziekenhuis te blijven. Na de inwerktijd worden van verschillende richtingen foto's gemaakt. In totaal duurt dit ongeveer een half uur.

Na het onderzoek
Op de afdeling nucleaire geneeskunde of op de kinderafdeling wordt het infuus verwijderd. De foto's moeten worden bewerkt en de nucleair geneeskundige maakt een verslag, dat naar uw behandelend arts gaat.

De arts informeert u over de resultaten van het onderzoek.