Alles Over Urologie
 • Inleiding

  We spreken van bedplassen als een kind van 5 jaar of ouder langdurig een of  meerdere malen per week in bed plast. Op de leeftijd van 5-6 jaar komt dit bij ongeveer 15% van de kinderen nog voor.
  Bij het ouder worden  verdwijnt het bedplassen spontaan  zodat op de leeftijd van 13-15 jaar nog maar 1% dit probleem heeft.
  In de regel worden bij kinderen met bedplasproblemen geen lichamelijke afwijkingen gevonden, zodat ze niet onderworpen behoeven te worden aan allerlei  specialistische onderzoeken. Echter wanneer het bedplassen samen gaat met broekplassen is nader onderzoek wel gewenst.

  Mogelijke oorzaken.

  De meeste mensen en ook kleine kinderen worden als ze slapen wakker van een volle blaas.
  Dit is een reflex die bij bedplassers  niet goed ontwikkeld is. Bij veel bedplassers wordt de slaapdiepte wel minder zodat ze met een hulpmiddel, b.v. een plaswekker die afgaat op het moment dat het plassen begint, wakker schrikken. Bij anderen wordt de slaapdiepte niet minder: zij slapen door het alarm heen.
  Echter, in de regel past de nachtelijke urineproductie  van een 6 jarig kind in de blaas, zodat de meeste kinderen de nacht door kunnen slapen zonder te hoeven gaan plassen. Dit wordt mede veroorzaakt door een wat hogere ADH (=AntiDiuretisch Hormoon: een hormoon dat de urineproductie vermindert) spiegel ‘s nachts. Als de nachtelijke spiegel van dit hormoon verlaagd is kan dit mede een oorzaak zijn van bedplassen.
  Erfelijke oorzaken kunnen een rol spelen bij het ontstaan van bedplassen. Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het merendeel van de kinderen met bedplasproblemen één of meer familieleden heeft die ook in bed plassen  of geplast hebben.

  Wat zijn de gevolgen van bedplassen?

  Bedplassen kan grote gevolgen hebben, voor het kind zelf en voor het gezin. Kinderen schamen zich er meestal voor. Hierdoor kan het kind bijvoorbeeld bepaalde activiteiten gaan vermijden (logeren bij vriendjes, vakanties). Het gevoel van eigenwaarde is bij deze kinderen ook lager dan bij niet bedplassende leeftijdsgenootjes. Hoe ouder het kind is, hoe meer deze factoren een rol kunnen spelen. Wanneer het bedplassen goed behandeld wordt, verdwijnen deze problemen vaak weer.
  Voor de ouders zorgt het bedplassen voor ongemak, zoals gebroken nachten en extra beddengoed om te wassen. De aanschaf van luiers en de vele bewassingen kunnen ook een behoorlijke druk leggen op het gezinsbudget.

  Wat is er aan te doen?

  Wanneer een kind in bed plast, is het belangrijk dit te bespreken met uw huisarts, deze zal u informeren over de oorzaak van het probleem.
   Indien  gewenst kan afhankelijk van de leeftijd van het kind een behandeling worden ingesteld.

  Bij kleine kinderen wordt als eerste behandeling de plaswekker geadviseerd.
  Dit kan bij uitblijven van succes gecombineerd worden met Minrin®  tabletten, een tablet die ADH (= het AntiDiuretisch Hormoon = Vasopressine ) bevat.
  Met deze behandelingen (alleen of in combinatie) wordt een groot deel van de kinderen met bedplassen droog.
  Terugval wordt regelmatig gezien, in dat geval wordt dan weer opnieuw met bovenstaande behandeling begonnen.

  Wanneer deze behandelingen niet aanslaan kunnen ze ondersteund worden met droogbedtraining, een oefenprogramma dat door diverse GGD’s  en ziekenhuizen wordt aangeboden.

  Blijft het bedplassen ook op oudere leeftijd bestaan, dan dienen bijzondere  nevenaandoeningen zoals een te kleine blaas, of een te hoge nachtelijke
  urineproductie uitgesloten (en indien aanwezig behandeld)  te worden.

  Als er een  goede blaascapaciteit blijkt te bestaan  kan met een hoog  succespercentage op oudere leeftijd  intensieve droogbedtraining  worden gevolgd.

  Met deze behandelingen lukt het  op termijn ook het grootste deel van de hardnekkige bedplassers droog te krijgen.

 • Feiten of fabels
 • "Kinderen blijven langer bedplassen, omdat de luiers van tegenwoordig zo goed zijn."

  Feit:

  De moderne luiers absorberen zo goed, dat kinderen minder snel de noodzaak voelen om ’s nachts zelf naar het toilet te gaan. Als het kind na 5 jaren nog steeds geen aanstalten maakt om ’s nachts ‘’droog’’ te willen blijven, kunt u eens overwegen om minder goede luiers aan te schaffen of om een onderbroekje tussen de luier en de huis aan te trekken. Een alternatief is om geen luier te gebruiken tijdens een zonvakantie.

  Creëer uw eigen zorg!
  Volgend jaar zal er een nieuwe netwerkrichtlijn ‘subfertiliteit’ gepubliceerd worden. Deze richtlijn komt tot stand door een samenwerking tussen huisartsen, gynaecologen, urologen, embryologen, klinisch chemici en psychologen, en moet ervoor zorgen dat de fertiliteitszorg in Nederland verbetert. We willen hierin ook graag de mening van de patiënten meenemen, want deze kunnen ons als geen ander vertellen hoe de zorg het best geregeld zou kunnen worden. Via een wikipedia-achtige methode zal om uw wensen en behoeften gevraagd worden op de website van de patiëntenvereniging Freya, zgn. ‘Wikifreya’. Als u interesse heeft, bezoek dan deze website om de door ons voorgestelde aanbevelingen naar believen te veranderen dan wel aan te vullen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u die sturen naar kkcz@umcn.nl
 • Uw mening
 • Heeft u wel eens moeite of pijn bij het plassen?
  Ja
  Nee

 
Print deze pagina