Alles Over Urologie
 • Nierkanker

  Inleiding

  Al ons bloed loopt door de nieren. Onze nieren hebben als functie het bloed te zuiveren. Ze zijn een onderdeel van de urinewegen. Via de urinewegen verlaten de afvalstoffen uiteindelijk ons lichaam.

  In Nederland wordt ieder jaar bij meer dan 1500 mensen nierkanker vastgesteld. Het komt bij mannen net iets vaker voor dan bij vrouwen en vooral bij mensen tussen de 60 en 75 jaar. De meest voorkomende soort nierkanker is het zogenaamde niercelcarcinoom. In deze tekst worden de andere minder voorkomende soorten nierkanker niet besproken.

  Mogelijke oorzaken?

  Over de oorzaken is nog weinig bekend. Bekend is dat mensen die roken en/of overgewicht hebben, een verhoogde kans op nierkanker hebben. Rokers hebben 2 tot 3 keer zo veel kans om nierkanker te krijgen vergeleken met niet-rokers.

  Er zijn bepaalde vormen van deze ziekte die erfelijk zijn, deze komen echter niet vaak voor. Slechts bij 2 procent van alle mensen die nierkanker hebben is sprake van een erfelijke vorm.

  Hoe kunt u het herkennen?

  Meestal zorgt een niertumor in het begin niet voor klachten, waardoor het moeilijk is om nierkanker vast te stellen. Klachten die wel voor kunnen komen (maar niet persé duiden op nierkanker):

  • bloed in urine
  • langdurige vermoeidheid zonder reden
  • aanhoudende koorts
  • algeheel gevoel van lusteloosheid
  • pijn in de nierstreek
  • gewichtsverlies

  Als uw huisarts vermoedt dat u nierkanker heeft, zal hij u waarschijnlijk lichamelijk onderzoeken en bloed- en urineonderzoek laten doen.

  Met het urineonderzoek wordt gekeken of er bepaalde stoffen inzitten en of er bloed in de urine aanwezig is. Met het bloedonderzoek kan de werking en de conditie van uw nieren worden gemeten.

  Eventueel verwijst de huisarts u door naar de uroloog. Vaak zal de uroloog hetzelfde onderzoek nogmaals uitvoeren. Verder kan hij ervoor kiezen om aanvullend onderzoek te doen. Dit aanvullende onderzoek begint meestal met een echografie. Met een echografie kunnen de nieren duidelijk in beeld worden gebracht en kan men een eventuele tumor goed zien.

  Mocht de echografie niet voldoende duidelijkheid geven, kunnen andere onderzoeken (een CT-scan, MRI, cytoscopie of een IVP) dit wel doen. Aangezien een echografie meestal voldoende is, wordt er hier niet verder op de andere onderzoeken ingegaan.

  Wat is er aan te doen?

  Afhankelijk van het stadium kiest men ervoor om te behandelen met als doel te genezen, of als genezing niet meer mogelijk is de ziekte zo veel mogelijk te remmen en/of de klachten te verminderen.

  Opereren

  De tumor kan chirurgisch worden verwijderd. Bij kleinere tumoren is het soms mogelijk de rest van de nier te sparen. Genezing is alleen mogelijk als er geen uitzaaiingen zijn.

  Immunotherapie/chemotherapie

  Het doel is het versterken van de afweer van het lichaam (het immuunsysteem). Behandeling is er meestal op gericht om het aantal uitzaaiingen te laten afnemen.

  Bestraling

  Met bestraling wordt geprobeerd de kankercellen te vernietigen.

  Het beloop van de ziekte en de fase waarin iemand zich bevindt bepalen wat er kan worden gedaan en wat u heeft te verwachten. Uw arts kan u hier meer over vertellen.

  Meer informatie

  KWF Kankerbestrijding

 • Feiten of fabels
 • "Na het plassen moet je het gevoel hebben dat je blaas echt leeg is."

  Feit:

  Na het plassen moet je het gevoel hebben dat je blaas echt leeg is.
  Sommige mannen plassen als ze ouder worden steeds meer met een ‘zuinig‘ straaltje en ze hebben het gevoel dat ze de laatste druppels er bijna moeten uitschudden. Daarna hebben ze het gevoel dat hun blaas nog steeds niet leeg is. Mogelijk is er dan sprake van een vergrote prostaat. Dit komt veel voor naarmate een man ouder wordt. Het is verstandig om even langs de huisarts te gaan om te laten controleren of het een normale vergroting betreft.

  Creëer uw eigen zorg!
  Volgend jaar zal er een nieuwe netwerkrichtlijn ‘subfertiliteit’ gepubliceerd worden. Deze richtlijn komt tot stand door een samenwerking tussen huisartsen, gynaecologen, urologen, embryologen, klinisch chemici en psychologen, en moet ervoor zorgen dat de fertiliteitszorg in Nederland verbetert. We willen hierin ook graag de mening van de patiënten meenemen, want deze kunnen ons als geen ander vertellen hoe de zorg het best geregeld zou kunnen worden. Via een wikipedia-achtige methode zal om uw wensen en behoeften gevraagd worden op de website van de patiëntenvereniging Freya, zgn. ‘Wikifreya’. Als u interesse heeft, bezoek dan deze website om de door ons voorgestelde aanbevelingen naar believen te veranderen dan wel aan te vullen. Als u vragen of opmerkingen heeft, kunt u die sturen naar kkcz@umcn.nl
 • Uw mening
 • Heeft u wel eens moeite of pijn bij het plassen?
  Ja
  Nee

 
Print deze pagina