Video's

Onderstaand vindt u diverse video's die op begrijpelijke wijze uitleg geven.

Blaastumor

Wanneer er sprake is van een blaastumor dan moet de tumor worden verwijderd met een operatie via de plasbuis. Aan de hand van de operatie kan bepaald worden of het om een agressieve tumor gaat en hoe diep de tumor in de wand groeit. De operatie gebeurt onder verdoving (algehele narcose of ruggenprik) met een kijkinstrument via de plasbuis. In het laboratorium wordt al het verwijderde weefsel onderzocht. Soms zal de blaas na de ingreep met een medicijn gespoeld worden.

Kijkonderzoek van de blaas (cystoscopie)

 

 

Hieronder ziet u een filmpje waarin alle belangrijke zaken rondom de operatie aan het licht komen.

 

 


 


 

Blaasspoelingen

 

 

 

Verwijderen blaastumor via de plasbuis (transurethrale resectie van de tumor in de blaas)

 

 

 

Zaadbalkanker (testistumor)

Bij een echografisch vastgestelde afwijking in de testikel, zal een operatieve verwijdering van de bal op korte termijn worden verricht. Hierna volgt definitieve diagnose, waarna mogelijk aanvullende onderzoeken en/of behandelingen zullen plaatsvinden. Voor meer informatie over zaadbalkanker klik hier.

 

Prostaatkanker

Voor meer informatie over prostaatkanker klik hier

Prostaatbiopten, hoe werkt het?


 

Een verhoogd PSA, wat betekent dat?

 

 

 

Lymfeklieren verwijderen met de robot (robot geassisteerde lymfeklierdissectie)

 

 

Prostaatverwijdering met de robot (robot geassisteerde prostatectomie)

 

 

Hoe werkt bestraling van de prostaat?

 

 

Wat is brachytherapie?

 

 

 

Wat is hormoontherapie en hoe werkt het?

 

 

 

Hypospadie bij kinderen

Voor meer informatie klik hier

 

Incontinentie bij vrouwen

 

 

 

 

 

Niet ingedaalde teelbal bij kinderen

 


Plasproblemen bij mannen

Voor meer informatie klik hier

 

 

Schrapen van de prostaat (TURP)

 

 

Steenlijden

Voor meer informatie over nierstenen klik hier


 

 

 

 

 

Niersteen verwijderen via de plasbuis (Ureterorenoscopie ofwel URS)

 

 

 

Niersteenvergruizing

 

 

 

Niersteen verwijderen via de nier (PCNL)