Er is sprake van priapisme als er een aanhoudende erectie van de penis is van meer dan 2 uur.

Het woord priapisme is afgeleid van de god Priapus. Hij staat voor vruchtbaarheid en seksualiteit en is de zoon van Aphrodite en Bacchus. 

Bij een priapisme hoeft de persoon niet seksueel opgewonden te zijn.  Deze aanhoudende erectie kan pijnlijk zijn. Soms is er een onderliggende oorzaak waardoor priapisme ontstaat, zoals leukemie of sikkelcelziekte. Ook medicijnen, zoals penisinjecties tegen erectiestoornissen en psychiatrische medicatie, kunnen priapisme veroorzaken.

Er worden twee vormen van priapisme onderscheiden welke elk op verschillende wijze behandeld moeten worden. Er kan sprake zijn van een zogenoemde low-flow-priapisme, die vaak gepaard gaat met pijn. De andere variant is high-flow-priapisme en komt minder vaak voor.

Soms wordt er via een naaldje in een zwellichaam bloed afgenomen om onderscheid te maken in een low- of high flow priapisme. Meestal komt tijdens het gesprek al naar voren welke vorm het betreft en wat de oorzaak is van het priapisme.

Indien de oorzaak uiteindelijk niet duidelijk is, zal verder aanvullend onderzoek ingezet worden gericht op het achterhalen van de oorzaak.

Priapisme moet binnen 6 uur behandeld worden om schade aan de zwellichamen van de penis te voorkomen. Bij low-flow-priapisme wordt er door middel van een naald voor gezorgd dat het bloed uit het zwellichaam kan wegvloeien. Zo nodig worden ook medicijnen via dezelfde naald ingespoten om de penis weer in slappe toestand te krijgen. Als dit niet afdoende is, zal een operatie moeten plaatsvinden.

Bij een high-flow-priapisme vindt soms een embolisatie van de bloedvaten plaats.