De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de Nederlandse Vereniging voor Urologie of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De Nederlandse Vereniging voor Urologie levert grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt te houden. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal de NVU de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De Nederlandse Vereniging voor Urologie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website en/of hyperlinks naar websites of pagina’s van derden waarnaar (in)direct verwezen wordt. De NVU kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u een email sturen naar j.vankuijk@nvu.nl. De inhoud van de website (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

De Nederlandse Vereniging voor Urologie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website en/of hyperlinks of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of niet rechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website en/of als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur van de gebruiker.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Nederlands recht is van toepassing op deze site.


Privacybeleid
De Nederlandse Vereniging voor Urologie hecht belang aan uw privacy. Download ons privacystatement als u hier meer over wil weten.