De Nederlandse Vereniging voor Urologie heeft met medewerking van (externe) deskundigen (commissie Kwaliteit NVU) deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan geen juridische aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit ervan.

Deze brochures betreffen een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Voor een juiste beoordeling van uw eigen situatie, dient u dus altijd te overleggen met uw arts of andere professionele hulpverlener. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u op werkdagen contact opnemen met de afdeling urologie in uw ziekenhuis.

Bent u van mening dat bepaalde informatie in deze folder ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u (bureau NVU 030 8993021).