‘Late onset hypogonadisme’ (LOH) is testosterontekort bij volwassen mannen bij wie er sprake is geweest van een normale mannelijke ontwikkeling.

De symptomen van LOH zijn vaak aspecifiek en worden ook gezien bij oudere mannen met een normaal testosteronniveau. Zo horen een verminderd seksueel verlangen (libido) en erectieproblemen, krachtsverlies, geheugen-, slaap- en stemmingsstoornissen in zekere mate bij de veroudering van de man. Testosterontekort kan ook botontkalking (osteoporose) veroorzaken. Klachten van LOH  kunnen leiden tot gevoelens van schaamte of het ’zich minder mannelijk‘ voelen.

Wanneer meerdere symptomen van LOH voorkomen kan het testosteron in het bloed bepaald worden in de ochtenduren. Ook zijn er andere hormonen, die worden afgegeven op het niveau van de hersenen, welke geanalyseerd zullen worden in het bloed. De combinatie van klachten en afwijkende bloedwaarden zijn noodzakelijk voor het stellen van de diagnose.

Aanvullend onderzoek zal uitgebreid worden bij mannen die bekend zijn met hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld een hartfilmpje of een bezoek aan de cardioloog (dokter van het hart). Indien er reeds sprake is van botontkalking, zal hier ook aandacht voor zijn  en zo nodig zal een  scan gemaakt worden om de botdichtheid te beoordelen.

Allereerst zal worden geprobeerd om onderliggende ziekten te behandelen, die een laag testosteron kunnen veroorzaken, zoals suikerziekte en overgewicht.

Indien dit onvoldoende effect heeft, kan er voor worden gekozen om een behandeling met testosteron te starten. Dit kan met behulp van tabletten, een gel of injecties. Vervolgens zullen controles uitgevoerd moeten worden om de behandelresultaten te vervolgen.