Sinds eind 2019 is er opnieuw een landelijk tekort aan BCG blaasinstillaties voor de indicatie adjuvante behandeling van blaaskanker. De berichtgeving op de website van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) toont dat de eerst verwachte levering van dit geneesmiddel gepland is voor week 5 van 2020. Het is tot dat moment niet bekend hoeveel doses dan beschikbaar komt.

Een vergelijkbare situatie heeft zich in 2014 ook voorgedaan. Destijds heeft de Werkgroep Urologische Oncologie van de Nederlandse Vereniging voor Urologie aan de Nederlandse urologen een handreiking aangeboden met onderbouwde alternatieve behandelmogelijkheden.

Deze handreiking is anno 2020 onverminderd geldig. Alle in de handreiking genoemde alternatieve mogelijkheden zijn als zodanig onderzocht en hebben wetenschappelijk gezien een plaats bij de behandeling van niet-spierinvasieve blaaskanker. Deze behandelingen zijn niet allen geregistreerd voor deze indicatie en worden in dat geval in een “off-label-use setting” aangeboden.

De risicofactoren per patiënt en de tijd die de patiënt reeds bezig is met de BCG blaasspoelingen zijn van invloed op het best passende alternatief voor deze individuele patiënt. Ook verschillen op ziekenhuisniveau voor wat betreft beschikbaarheid van BCG en van alternatieven kunnen een rol spelen.

Indien BCG opnieuw beschikbaar is, moet per ziekenhuis worden bekeken op welke termijn de alternatieve behandelstrategieën weer worden terug-veranderd. Het kan daarbij wenselijker zijn eerst een aantal behandelingen met een alternatief middel af te ronden alvorens opnieuw BCG te krijgen. Dit dient ook weer per patiënt afgewogen te worden.

Bij vragen over de situatie in uw ziekenhuis verzoeken wij u om uw eigen uroloog te raadplegen. Ook kunt u de website van de KNMP nagaan wat de laatste stand van zaken betreft beschikbaarheid in Nederland is.

Klik hier voor het pdf document.