Roken en stoppen met roken is een onderbelicht thema in de spreekkamer. Opvallend,
want een stoppen-met-rokenadvies van een zorgverlener is bewezen effectief.
RookStopZorg, een initiatief van het Trimbos-instituut, wil met een campagne over het
stoppen-met-rokenadvies aandacht hiervoor vragen. Doel van de campagne is dat
zorgverleners het meer dan logisch vinden om rookgedrag bespreekbaar te maken en te
verwijzen naar goede stoppen-met-rokenzorg.

Doodzonde
In Nederland roken nog meer dan 2,5 miljoen mensen: het grootste deel van hen wil stoppen met
roken, maar slechts 33% van hen onderneemt jaarlijks een serieuze stoppoging. En van deze
groep doet slechts 8% dat op de meest effectieve wijze. Dat is letterlijk doodzonde, want elk jaar
overlijden er bijna 20.000 mensen aan de gevolgen van roken. Het goede nieuws: de kans om
succesvol te stoppen met roken wordt met zo’n 50% vergroot als een zorgmedewerker een
stoppen-met-rokenadvies geeft.


Campagne
De huidige campagne van RookStopZorg start vandaag en richt zich op alle zorgverleners van
Nederland met de oproep: ‘bespreek roken en verwijs naar goede stoppen-met-rokenzorg. Moeilijk
hoeft dat niet te zijn: het Very Brief Advice is een bewezen effectieve en korte stopadviesmethode.
Met een ludieke, korte film vraagt de campagne aandacht voor het stoppen-met-rokenadvies in de
dagelijkse praktijk van de zorgverlener. De campagne wordt onder de aandacht gebracht via social
media, websites van ziekenhuizen en vakverenigingen en vaktijdschriften.

 

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.

 

Over het Trimbos-instituut
Het Trimbos-instituut is een onafhankelijk, wetenschappelijk kennisinstituut voor mentale
gezondheidszorg en het gebruik van alcohol, tabak en drugs.
Het project RookStopZorg is een initiatief n.a.v. het Nationaal Preventieakkoord dat tot stand
kwam via het Ministerie van VWS. Het Nationaal Preventieakkoord heeft onder andere als doel dat
in 2040 minder dan 5% van de inwoners van Nederland van 18 jaar en ouder rookt, en 0% van de
jongeren en zwangere vrouwen.
De huidige campagne komt tot stand in samenwerking met de Nederlandse Internisten Vereniging
(NIV), de Nederlandse Vereniging van Artsen Longziekten en Tuberculose (NVALT) en de
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).


Meer informatie: www.rookstopzorg.nl