Een PET/CT-scan PSMA wordt verricht bij patiënten die een verhoogde PSA-waarde hebben na een eerdere behandeling voor prostaatkanker (operatie of bestraling).

De verhoogde PSA kan duiden op terugkeer van de kanker. Deze scan wordt dan ook vaak gebruikt bij patiënten met prostaatkanker die nog niet geopereerd of bestraald zijn, om vooraf te bepalen of er uitzaaiingen zijn. De PET/CT-scan PSMA is een relatief nieuwe techniek waarmee uitzaaiingen of terugkeer van de prostaattumor al vroeg zichtbaar zijn. Zelfs als de PSA-waarde in het bloed nog laag is. Hierdoor kunnen we nog beter bepalen welke behandeling het best past bij uw situatie.

Een PET/CT-scanner is een combinatie van een PET-scan en een CT-scan in één apparaat. Deze combinatie heeft diverse voordelen. Een CT-scanner geeft via röntgenstraling informatie over de structuur van weefsels. Een PET-scan brengt juist de stofwisseling van weefsels in beeld. Met de PET/CT-scan kan zowel de aard als de plaats van de afwijking nauwkeurig worden vastgesteld.

Voorbereiding

Twee uur voor uw afspraak dient u een halve liter water te drinken. Een volle blaas is niet noodzakelijk, u mag gewoon plassen in de uren voor het onderzoek. 

Indien u een vochtbeperkt dieet volgt, neemt u dan contact op met de afdeling nucleaire geneeskunde.

Als u nog bloed moet laten afnemen bij de afdeling bloedafname, doe dit dan voor het onderzoek.

Het onderzoek

Tijdens de scan krijgt u via een infuus een kleine hoeveelheid radioactief PSMA toegediend. Deze stof hecht zich aan de prostaatkankercellen waardoor deze zichtbaar worden op beeld. Deze kleine hoeveelheid radioactieve stof is niet schadelijk en u plast het gewoon weer uit.

Na het toedienen van het radioactief PSMA wordt het infuus verwijderd en begint de inwerkperiode van 45 minuten. Ongeveer 45 minuten na de toediening zal een medewerker u verzoeken uit te plassen en wordt de scan gemaakt. Het is belangrijk dat u tijdens de scan zo stil mogelijk blijft liggen. In totaal zal de scan 30 tot 45 minuten duren.

Nazorg

Na de scan is het verstandig om gedurende de rest van de dag minimaal 1 liter vocht extra te drinken,
zodat de radioactieve stof sneller uit uw lichaam verdwijnt.  Als er geen bijzonderheden zijn, kunt u direct naar huis. Uw behandelend arts bespreekt de uitslag met u tijdens de volgende afspraak.