Samen beslissen betekent dat patiënten informatie krijgen van hun arts zodat zij mee kunnen beslissen over hun behandeling.

De arts vraagt aan de patiënt om mee te denken over mogelijke behandelingen. Zo kiezen ze samen de behandeling die het beste bij de patiënt past. Artsen weten namelijk veel over medische zaken, maar als patiënt weet je het meeste over jezelf. De kennis van artsen en patiënten is even belangrijk om een goede beslissing te nemen.

Tijdens ‘Samen beslissen’ worden de verschillende behandelingen uitgelegd. Van elke behandeling worden de voordelen en nadelen besproken. Ook vraagt de arts naar jouw voorkeuren omdat die belangrijk zijn bij het maken van een beslissing.

In het kort gaat ‘Samen beslissen’ in drie stappen:

  1. Er is meer dan één optie en jij mag meedenken.
  2. De arts vertelt dat elke optie voor- en nadelen heeft. Elke optie heeft misschien een ander resultaat. Als je alles gehoord hebt, kun je vertellen wat jouw voorkeur heeft. Wat is belangrijk in je leven? Hebben de verschillende opties invloed op jouw leven?
  3. Samen met de arts ga je een beslissing nemen.

Niet alle informatie hoef je van dezelfde dokter te horen. En om een beslissing te nemen, heb je soms meerdere afspraken nodig.

Ondersteunende hulpmiddelen

Er zijn hulpmiddelen die kunnen helpen bij ‘Samen beslissen’. Deze hulpmiddelen bestaan uit keuzehulpen, informatie films of folders. Je kunt deze hulpmiddelen hier onder vinden.

Keuzehulpen

Keuzehulpen zijn bedoeld om jou en je arts te helpen bij het maken van een keuze voor een behandeling die het beste bij jou past. Met een keuzehulp kun je je voorbereiden op je gesprek met je arts. Met deze kennis kun je gerichte vragen stellen en samen overleggen over de voor jou best mogelijke behandeling. Samen met je arts kies je uiteindelijk voor een behandeling. Beschikbare keuzehulpen vindt u hier.

Informatiefilms

Een extra hulpmiddel bij Samen beslissen kunnen animatiefilms zijn. Deze eigentijdse, toegankelijke en betrouwbare informatiefilms kunnen je helpen om je beter voor te bereiden op je bezoek aan je arts en om goed geïnformeerd te worden over de keuzes die je hebt. Beschikbare video's vindt u hier.

Aap-Noot-Nier Folders

De Nederlandse Vereniging voor Urologie ontwikkelde informatiemateriaal dat toegespitst is op de urologische patiënt met lage gezondheidsvaardigheden. Lage gezondheidsvaardigheden leiden bij de huidige toename van schriftelijke en digitale informatievoorziening tot een voortschrijdende gezondheidsachterstand. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat door patiënten met lage gezondheidsvaardigheden aangepast informatiemateriaal aan te bieden zij op hetzelfde kennisniveau komen als geletterden. Hier valt dus veel winst te behalen. Daarom werd het project ‘Aap-Noot-Nier’ gestart. Geïnspireerd op de veiligheidskaarten in vliegtuigstoelen (veel beeld, weinig tekst), wordt informatie over ziekte, onderzoeken en behandelingen verwerkt in beeldfolders en in gesproken animaties. Deze folders vindt u hier. 

Meer informatie

Hieronder staan twee linkjes naar websites die je verder kunnen helpen met het stellen van de juiste vragen om tot een goede beslissing te komen tijdens je afspraak met de arts.

Op deze website en op thuisarts.nl kun je goede informatie vinden over vele onderwerpen.