Wanneer er sprake is van een blaastumor dan moet de tumor worden verwijderd met een operatie via de plasbuis. Aan de hand van de operatie kan bepaald worden of het om een agressieve tumor gaat en hoe diep de tumor in de wand groeit.

De operatie gebeurt onder verdoving (algehele narcose of ruggenprik) met een kijkinstrument via de plasbuis. In het laboratorium wordt al het verwijderde weefsel onderzocht. Soms zal de blaas na de ingreep met een medicijn gespoeld worden.

Hieronder ziet u een filmpje waarin alle belangrijke zaken rondom de operatie aan het licht komen.

 

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.

 

Kijkonderzoek van de blaas

 

 

 

Verwijderen blaastumor via de plasbuis (transurethrale resectie van de tumor in de blaas)

 

 

Blaasspoelingen

 

Pas je cookie-instellingen aan om deze video te bekijken.