Verschillende factoren, waaronder het tumorstadium en de gradering van de tumor worden gebruikt om de patiënt in te delen in een van drie groepen (laag, gemiddeld, of hoog risico). De indeling (ook stratificatie genoemd) is een inschatting van het risico op progressie en/of terugkeer van de kanker, en wordt gebruikt om de behandelingen die worden aangeboden en de controle die nodig is te kunnen bepalen.

Risicogroep

Beschrijving

Laag risico tumor

in deze groep zitten patiënten die niet eerder een afwijking aan de blaas hebben gehad, met een tumor die zich beperkt zich tot het slijmvliesweefsel (urotheel) van de blaaswand (Ta) en kleiner is dan drie centimeter (<3cm).  De kankercellen wijken nog weinig af van gezonde cellen (Graad 1).

Midden risico tumoren

In deze groep zitten patiënten met iedere mogelijke tumor die niet specifiek in de laag- of hoog risicogroep kan worden ingedeeld 

Hoog risico tumoren

In deze groep zitten patiënten met T1 of Tis tumor. T1 en Tis (CIS) tumoren beperken zich nog min of meer tot de blaaswand. De kankercellen wijken sterk af van gezonde cellen (Graad 3). Meerdere grote (>3 cm) Ta tumoren, of snel terugkerende tumoren worden ook beschouwd als hoog risico.

Op basis van een risicoprofiel wordt vastgesteld wat de kans is op het terugkomen van de blaaskanker (recidief) is en op het verder ontwikkelen tot een spierinvasieve blaaskanker.