De classificatie van de tumor wordt bepaald aan de hand van:

  • de mate van doorgroei in het omringende weefsel; dit wordt aangeduid met de 'T' van tumor.
  • de aanwezigheid van uitzaaiingen in de lymfeklieren; dit wordt aangeduid met de 'N' van 'node' (= Engels voor lymfeklier).
  • de aanwezigheid van uitzaaiingen op afstand; deze wordt aangeduid met de 'M' van metastase.