Soms zijn behandelingen beschikbaar die zich nog in de experimentele fase bevinden. Het kan dan gaan om variaties op bestaande behandelingen, of iets nieuws. In bepaalde gevallen en ziekenhuizen kan de patiënt kiezen voor een dergelijke behandeling, al moet wel helder zijn dat er weinig bewijs is voor de effectiviteit en bijwerkingen van deze therapieën, dat ze soms alleen in het buitenland beschikbaar zijn, en dat ze niet altijd vergoed worden door de verzekeraars. Er zijn aanwijzingen dat het toedienen van mitomycine blaasspoelingen terwijl de blaas verwarmd wordt de effectiviteit ervan verhoogt in patiënten met hoog-risico tumoren. Er is echter nog te weinig bewijs voor om een weloverwogen advies te formuleren.

Voortdurend worden klinische studies opgezet en uitgevoerd om te onderzoeken hoe bestaande therapie verbeterd kan worden. Veel onderzoek richt zich op immunotherapie. Dit is therapie die het eigen immuunsysteem helpt om de ziekte te bestrijden. De nieuwe onderzoeken gaan dan vaak over moleculen die hierbij worden ingezet of juist geblokkeerd, zoals PDL-1. Het actuele overzicht van klinische studies is hier te vinden. Soms is het mogelijk om deel te nemen aan zo’n klinische studie, en zo een niet-standaard behandeling te ondergaan. Klik hier voor meer informatie.