Als alle resultaten uit de verschillende onderzoeken verzameld zijn, volgt een gesprek met de patiënt over de diagnose. De uroloog overlegt met de patiënt welke vervolgonderzoeken er eventueel nog nodig zijn en de mogelijke behandelkeuzes. De volgende resultaten worden besproken:

  1. Resultaten onderzoek
  2. Het risicoprofiel van de patiënt
  3. Het voorlopige behandelplan

Om de bespreking van de behandelkeuze goed te laten verlopen, kan een goede voorbereiding helpen.