Als blaaskanker wordt vermoed of als het risico hierop verhoogd is, zijn onderzoeken nodig om een diagnose te stellen. De huisarts of de uroloog kan besluiten om, naast het nalopen van de medische voorgeschiedenis, een urineonderzoek te laten doen:

  • Medische voorgeschiedenis: er wordt gevraagd naar ziektes of aandoeningen in het heden en verleden en naar de algehele situatie van de patiënt. De huisarts is in de meeste gevallen reeds op de hoogte van de medische geschiedenis.
  • Urineonderzoek: de huisarts / uroloog kan besluiten een standaard urineonderzoek te doen, om een eventuele infectie uit te sluiten.

De huisarts kan direct doorverwijzen naar de uroloog. Dit gebeurt waarschijnlijk als er bloed in de urine zit, of als de medische voorgeschiedenis op zichzelf al reden is tot zorg. Medische voorgeschiedenis en een standaard urineonderzoek geven niet genoeg informatie om blaaskanker te kunnen vaststellen. Na de doorverwijzing van de huisarts worden er in het ziekenhuis verdere onderzoeken gedaan.