Bij een AMS sfincter operatie plaatsen we een kunstmatige sluitspier. Dit vermindert ongewenst urineverlies.

De kunstmatige sluitspier kan urine-incontinentie verhelpen. Dit gebeurt door de functie van de sluitspier na te bootsen. Om de kunstmatige sluitspier te laten ontspannen, plaatsen we een pompje in de balzak. Dit pompje is aangesloten op een manchet en op een ballon. Als de manchet gevuld is met vloeistof, drukt het de plasbuis dicht. Als u wilt plassen, drukt u een aantal keer op het pompje. De plasbuis opent zich, doordat u de vloeistof uit de manchet naar de ballon pompt.

 

Voorbereiding

Voordat u geopereerd wordt, is het belangrijk om met uw behandelaar te bespreken of u bloedverdunners of andere medicatie gebruikt en of u overgevoeligheid voor medicatie heeft.

De ingreep

De AMS sfincter operatie wordt uitgevoerd onder algehele narcose. U ligt op uw rug met uw benen in beensteunen. In de onderbuik en onder het scrotum maken we een kleine snede. Via de buiksnede plaatsen we de ballon. Via de snede onder het scrotum plaatsen we de manchet rondom de plasbuis. Tot aan de volgende ochtend krijgt u een katheter.

Nazorg

Meestal overnacht u 1 nacht op de verpleegafdeling. De ochtend na de operatie wordt de blaaskatheter verwijderd en wordt gecontroleerd of u genoeg kunt uitplassen. Als u niet genoeg kunt uitplassen, kan de specialist opnieuw een katheter inbrengen. U gaat dan met katheter naar huis. Na ongeveer een week wordt de katheter verwijderd op de polikliniek Urologie.

Tot het eerste bezoek aan de polikliniek mag u niet zwaarder dan 5 kilo tillen. Ook mag u niet sporten en fietsen. U mag tot het eerste bezoek ook niet seksueel actief zijn.

De eerste 2 weken is het belangrijk dat u 3 keer per dag 5 minuten lang het pompje naar beneden trekt in het scrotum. Anders kan het pompje te hoog in de lies gaan zitten. Dit maakt de bediening van het pompje moeilijker.

6 weken na de operatie brengt u een bezoek aan de polikliniek. Dan wordt de AMS sfincterprothese geactiveerd. Tot aan dit bezoek gebruikt u incontinentiemateriaal.

Complicaties

Na de operatie kunt u last hebben van een blauwe plek, zwelling en pijn. De zwelling mag u meerdere keren per dag 10 minuten koelen. Pas op dat de wonden niet week worden. Als u koorts krijgt, ziek wordt of de situatie niet vertrouwt, neem dan direct contact op met het ziekenhuis.

Als de sneden na 10 dagen niet gesloten zijn, neem dan ook contact op met het ziekenhuis

Er is een kleine kans op infectie. Een infectie behandelen we allereerst met antibiotica. Als dit niet helpt, kan het zijn dat de AMS sfincterprothese verwijderd moet worden. Na ongeveer 3 maanden kan de operatie opnieuw plaatsvinden.

Tijdens de operatie raakt de uroloog de plasbuis zelden. Als uw plasbuis beschadigt, krijgt u kort een verblijfskatheter.