Een genezende behandeling voor de ziekte van Peyronie is er helaas nog niet. Soms is de kromstand van de penis dusdanig, dat gemeenschap pijnlijk of zelfs onmogelijk is. In dat geval kan een chirurgische correctie van de penis uitkomst bieden. Indien de penisverkortende procedures tekort schieten dan wel teveel lengteverlies opleveren, kan worden gekozen voor een penisverlengende procedure. 

Voorbereiding

Meld vantevoren aan de uroloog of u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. In overleg met de uroloog stopt u het gebruik van deze medicijnen geruime tijd voor de operatie. Neem een strakke onderbroek of zwembroek mee.

De operatie

Indien de penisverkortende procedures tekort schieten dan wel teveel lengteverlies opleveren, kan worden gekozen voor een penisverlengende procedure. Door het in- of uitsnijden van de beperkende plaque wordt een standscorrectie bereikt. Er is dan uiteraard een gat in de zwellichamen ontstaan. Dit dient te worden afgedekt met een graft. Hiervoor zijn zeer veel verschillende materialen gebruikt. Hoewel een penisverlengende correctie wellicht aantrekkelijker lijkt, is deze operatie veel uitgebreider en gaat gepaard met meer risico’s. Er is een significant grotere kans op het ontstaan van erectiestoornissen. Het verstoren van de bezenuwing treedt met enige regelmaat op. Dit kan gevoelsverlies in de eikel opleveren.

Nazorg

Het gevoel rondom de eikel kan (tijdelijk) verminderen. En ook bij deze ingreep is er sprake van lengteverlies van de penis, al is dit wel minder dan bij een cavernoplicatie.

Zes weken na de operatie heeft u een controle afspraak bij de uroloog op de polikliniek urologie.