Cryoablatie is het behandelen van een tumor door middel van bevriezing. Cryo betekent bevriezing, ablatie betekent verwijderen. Cryoablatie wordt toegepast bij kleine niertumoren (<4 cm).

Een cryoablatie wordt alleen uitgevoerd in een aantal gespecialiseerde centra in Nederland. De urologen, interventieradiologen en anesthesisten werken nauw samen bij deze behandeling.

Cryoablatie wordt toegepast bij behandeling van kleine niertumoren ( <4cm), bij patiënten in matige conditie waar een operatie risicovol is, bij patiënten met nierfunctiestoornissen, meerdere tumoren of
terugkerende tumoren, bij patiënten met nog maar 1 nier of bij patiënten die er, na uitleg, bewust voor kiezen.

Voorbereiding 

U krijgt een behandeling onder sedatie en zal dus meestal tevoren door een anesthesioloog gezien worden op de Pre-operatieve screenings poli. Als u medicijnen gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnenpaspoort mee. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. 

De behandeling

U krijgt een infuus en er wordt bloed afgenomen. Er wordt met stift een markering aangegeven op de te behandelen zijde. U wordt met een bed naar de CT of MRI kamer gebracht; waar de behandeling plaats vindt. De procedure duurt meestal ongeveer een uur. Op deze kamer wordt u ontvangen door de anesthesist, de radioloog en de röntgenlaboranten. Zij nemen de procedure nog een keer met u door.

De radioloog is de arts die het onderzoek uitvoert. U komt op de CT of MRI tafel te liggen waarna u in slaap wordt gebracht. Vervolgens wordt met behulp van de beelden bepaald waar de radioloog gaat prikken. De radioloog plaatst de dunne holle naalden in de tumor op basis van de beelden die tijdens de behandeling 
worden gemaakt. De naalden worden door piepkleine sneetjes door de huid geplaatst. Als de naalden op de juiste positie zitten wordt door de naalden het gas Argon geperst. Aan de punt van de naald wordt dan een temperatuur bereikt van ongeveer -180° Celsius. Hierdoor bevriest het tumorweefsel en sterven de cellen af.

Dit bevriezen word 10 minuten lang gedaan waarna de ijsbal die ontstaat weer wordt ontdooid. Vervolgens wordt de procedure van bevriezen nog een keer herhaald dus nog een keer 10 minuten bevriezen. De naalden worden daarna door de radioloog verwijderd en is de behandeling klaar en wordt u weer wakker

Nazorg

De meeste mensen hebben weinig pijn. Als u toch pijn heeft kunt u pijnstillers krijgen. Door de sedatie kunt u zich misselijk voelen. Na de behandeling kan er een beetje bloed bij de urine zitten. Dit gaat in de meeste gevallen vanzelf over.

Als de procedure ongecompliceerd verloopt, mag u dezelfde dag weer naar huis. Zijn er wel complicaties dan moet u in het ziekenhuis blijven. 

In de eerste week na de behandeling mag u niet sporten, zwaar tillen en/of zwaar (huishoudelijk) werk doen.

Er wordt een controle CT scan gepland en een afspraak bij de uroloog gemaakt voor de uitslag van deze scan.

Bijwerkingen

Ondanks dat er zorgvuldig gewerkt wordt, bestaat er altijd een kans op een complicatie. Mogelijke complicaties zijn:

  • een wondinfectie, dit is meestal maar heel oppervlakkig omdat de sneetjes piep klein zijn
  • er kan een bloeding ontstaan, deze worden gelijk verholpen
  • is de tumor aan de binnenkant van de nier gelokaliseerd dan kan er bloed in de urine voorkomen de eerste dagen na de ingreep.
  • heel soms ontstaat er een urinelekkage vanuit de nier inwendig naar de buik toe
  • een urineweginfectie

Wanneer het bloeden langer duurt dan enkele dagen of klachten veroorzaakt of u heeft koorts hoger dan 38 graden en langer dan 24 uur neem dan contact op met uw behandeld arts.