Bij embolisatie wordt een bloedvat dat naar de tumor gaat afgesloten. Embolisatie is een optie als patiënten blijven bloeden uit de nier, wat zichtbaar is in de urine, en als opereren (nog) geen optie is. 

Bij embolisatie worden bloedvaten naar de tumor afgesloten waardoor het bloedverlies stopt. Doordat de nier na een embolisatie kleiner wordt (door verminderde bloedtoevoer) kan dit ook de pijn verlichten. Embolisatie is palliatief - het stopt of vermindert de symptomen. Het is niet curatief (genezend), wat een operatie wel kan zijn. Het wordt toegepast bij patiënten die om medische redenen niet geopereerd kunnen worden bijvoorbeeld vanwege een slechte conditie en/of bij wie de ziekte is uitgezaaid. 

Voorbereiding

Voor het onderzoek is het nodig om contrastmiddel in uw bloedbaan te spuiten. Moderne jodiumhoudende contrastmiddelen zijn veilige middelen, waarbij slechts zelden bijwerkingen worden gezien. Wanneer bij eerder onderzoek is gebleken dat u overgevoelig bent voor jodiumhoudend contrastvloeistof, moet u dit doorgeven aan uw behandelend arts en de laborant die u ophaalt voor het onderzoek.

Het contrastmiddel kan bij bepaalde patiëntengroepen een verhoogd risico geven op een allergische reactie of nierschade. Als u in de risicogroep valt, kan het nodig zijn dat extra maatregelen getroffen worden ter voorbereiding op het onderzoek. Dit hoort u dan van uw arts.

Voor deze behandeling wordt u opgenomen op de dagbehandeling. In verband met deze behandeling kan het zijn dat u vooraf diverse onderzoeken moet laten doen. Het is belangrijk om de dag vóór het onderzoek voldoende te drinken. Vanaf twee uur voor het onderzoek mag u niet meer eten, drinken en roken.

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, overleg dan met uw arts of u met deze medicijnen moet stoppen. Komt u bij de trombosedienst, geef dan tijdig aan dat en wanneer u dit onderzoek ondergaat.

De behandeling

U wordt naar een onderzoeksruimte op de afdeling radiologie gebracht. In deze ruimte gaat u liggen op de onderzoektafel. Uw huid wordt gedesinfecteerd en u krijgt een steriel laken over uw borst, buik en benen. De huid van de lies wordt plaatselijk verdoofd. Vervolgens maakt de radioloog een sneetje in de huid en prikt met een holle naald in de ader. Via deze naald wordt een katheter (een dun buigzaam slangetje) in het bloedvat geschoven en in het juiste vat gepositioneerd. Het bewegen van de katheter door het bloedvat doet geen pijn. Via de katheter wordt ter controle (eventueel meerdere malen) contrastvloeistof ingespoten.

Tijdens het inspuiten van de contrastvloeistof kunt u het even warm krijgen. Dit is normaal en verdwijnt na één of twee minuten. Door deze vloeistof is goed te zien of de katheter goed ligt. Ligt de katheter goed dan wordt het embolisatie materiaal in het bloedvat ingebracht. Dit embolisatie materiaal sluit het desbetreffende bloedvat af. 

De meest voorkomende reden om een embolisatie te doen is een bloeding. Soms wordt uit voorzorg een embolisatie gedaan om de kans op bloedingen tijdens een operatie te verkleinen. Ook wordt een embolisatie uit voorzorg gedaan om tumoren te verkleinen of de bloedstroom te beïnvloeden.

Als het onderzoek klaar is moet het gaatje in de slagader dicht. Afhankelijk van uw situatie wordt gekozen met de hand af te drukken gedurende 5-10 minuten, waarna de bloeding stopt. Hierna krijgt u een drukverband, of er wordt gekozen voor het plaatsen van een stopje waarbij een drukverband niet nodig is. Hierna wordt u weer terug naar de verpleegafdeling gebracht.

Hoelang het onderzoek duurt hangt sterk af van de situatie. Gemiddeld duurt het één à twee uur.

Nazorg

Het ingespoten contrastmiddel verdwijnt uit uw lichaam via de nieren en blaas. Het is belangrijk dat u na het onderzoek ook weer extra drinkt! Als er geen complicaties zijn opgetreden, mag u na één tot twee uur naar huis. U moet er voor zorgen dat iemand u komt ophalen. Dit in verband met de medicijnen die u heeft gehad.

Wanneer er een ‘stopje’ is geplaatst, waarbij een drukverband niet nodig is, moet u twee uur plat in bed blijven liggen. U mag dezelfde dag nog naar huis.

Bij een drukverband moet u vier uur plat in bed blijven liggen en voor controle nog 1 nacht blijven. Deze controle is nodig gezien het risico op een nabloeding. Bij deze problemen is het belangrijk dat u direct medische zorg krijgt. De verpleegkundige komt regelmatig bij u kijken en geeft u de benodigde instructies. De volgende ochtend verwijdert de verpleegkundige het drukverband. U moet dus een nachtje in het ziekenhuis blijven.

Bijwerkingen

Na de embolisatie kan er een aantal bijwerkingen optreden zoals koorts, plaatselijke, pijn, een onwel gevoel en misselijkheid. Deze symptomen verdwijnen meestal na 36 tot 48 uur. Voor deze klachten schrijft de arts zo nodig medicijnen voor.