Bij de meeste patiënten met blaaskanker is de tumor oppervlakkig en kan met één ingreep alles verwijderd worden. Wel is er vaak nog een aanvullende behandeling nodig in de vorm van blaasspoelingen met een medicijn.

Door die spoelingen wordt de kans dat de tumor terugkomt kleiner. Ook zijn er aanwijzingen dat hiermee de agressiviteit van de tumor kan worden geremd. De vloeistof van die spoelingen bestaat uit een medicijn met celdodende eigenschappen: mitomycine.

De behandeling

De behandeling bestaat uit in totaal 9 spoelingen: vier spoelingen 1 keer per week, dan vijf spoelingen 1 keer per maand. De spoelingen vinden poliklinisch plaats. Soms is de eerste spoeling kort na de operatie op de verpleegafdeling al gegeven. U krijgt een afspraakschema mee voor de blaasspoelingen.

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel. U hoeft alleen de onderkleding naar beneden te doen. De verpleegkundige reinigt de uitwendige opening van uw plasbuis. Vervolgens brengt zij een dun slangetje (katheter) via de plasbuis in de blaas waarmee zij de blaas eerst helemaal leeg laat lopen. Het inbrengen van de katheter kan een onaangenaam gevoel veroorzaken.

Via de katheter laat de verpleegkundige de vloeistof Mitomycine® in de blaas lopen. Het is de bedoeling dat u probeert de spoeling minimaal twee uur (en maximaal drie uur) in de blaas te houden. De verpleegkundige biedt u een inlegkruisje aan.

Vóór iedere blaasspoeling zal de verpleegkundige vragen of u last heeft gehad van bijwerkingen. Bij klachten zal uw urine worden onderzocht. De uroloog zal regelmatig in uw blaas kijken door middel van een cystoscopie. Dit is noodzakelijk om eventueel toch nieuw optredende gezwelletjes op te sporen.

Het inbrengen van de katheter en het laten inlopen van de vloeistof duurt bij elkaar ongeveer vijf minuten. U kunt direct daarna naar huis.

 

 

Nazorg

  • Na twee uur kunt u de vloeistof thuis op het toilet uitplassen. Bij de eerste twee keer adviseren wij u om dit zittend te doen en om na afloop het toilet twee keer te spoelen met gesloten deksel (als u die heeft). Dit om besmetting van de omgeving of andere personen te voorkomen. Bij morsen op de bril raden wij aan deze schoon te maken met veel water.
  • De eerste keer dat u plast, heeft de urine een blauw-grijze kleur als gevolg van het toegediende medicijn.
  • Het is belangrijk dat u de eerste 24 uur nadat u de spoeling heeft uitgeplast extra drinkt om infectie te voorkomen.
  • Tot twee dagen na de blaasspoeling kunt u geen geslachtsgemeenschap hebben, tenzij u of uw partner een condoom gebruikt.

Bijwerkingen

  • De vloeistof kan soms irritatie geven aan de blaas. U heeft dan een branderig gevoel en vaker drang om te plassen. Meestal duurt dit enkele uren tot twee dagen. Als de klachten langer aanhouden en/of als u koorts krijgt, dan heeft u misschien een echte blaasontsteking. Uw urine moet dan onderzocht worden door de huisarts of uroloog.
  • Om uitwendige irritatie aan schaamlippen of penis te voorkomen, is het belangrijk dat u de schaamstreek na het plassen spoelt of wast met water. Dit hoeft alleen op de dag van de spoeling.
  • Bij huiduitslag en/of jeuk neemt u contact op met de uroloog.