De niersteenvergruizer is een apparaat waarbij door middel van schokgolven energie wordt opgewekt. Deze energie wordt voortgeleid en geconcentreerd in één punt: de niersteen. Hierdoor valt de steen uiteen in gruis. Dit gruis kunt u via de natuurlijke weg uitplassen. 

Met behulp van echografie of röntgendoorlichting is bij u een steen in nier of urineleider vastgesteld. In overleg met uw uroloog heeft u besloten dat deze steen behandeld zal worden met de niersteenvergruizer.

De behandeling

U gaat meestal op uw rug op het bed van het apparaat liggen. Om te zorgen voor een goed contact tussen uw lichaam en het gelkussen wordt er gelei op de huid aangebracht. Het opsporen van stenen gebeurt met behulp van echografie of röntgendoorlichting.

Vanuit de niersteenvergruizer worden de schokgolven op de steen in de nier of de urineleider gericht.  Hierdoor valt de steen uiteen in gruis. Elke schokgolf is hoorbaar als een tik en voelt aan als elektriciteit of een elastiekje dat tegen de huid wordt geschoten. De kracht van de tikken wordt in overleg met u langzaam opgevoerd. Er worden 3000 tot 4000 schokgolven toegediend. Tijdens de hele duur van de behandeling wordt de steen in de gaten gehouden.

Hoe lang de behandeling duurt hangt af van de grootte en de plaats van de steen. Meestal duurt de behandeling 30 tot 60 minuten.

 

 

Nazorg

Na de behandeling mag u meteen naar huis als de pijn onder controle is.

Om een snelle afvoer van gruis te bevorderen is het goed om veel te drinken en te bewegen. Maar dit moet u niet overdrijven. Het helemaal uitplassen van het steengruis kan enkele weken duren.

Bij ontslag krijgt u een afspraak mee voor controle bij uw uroloog. Dat is meestal na 2-6 weken. Uw uroloog controleert met een röntgenfoto of de steen helemaal is vergruisd. Vooral bij grotere stenen komt het regelmatig voor dat de steen niet volledig in een keer vergruist. U moet dan rekening houden met een herhaling van de behandeling.

Risico's en bijwerkingen

  • Omdat de vergruisde steendeeltjes langs de natuurlijke weg uit geplast moeten worden kunt u koliekpijnen krijgen (krampende pijn vanuit de zij uitstralend naar de onderbuik.) U kunt een recept meekrijgen voor medicijnen, die dienen ter bestrijding van deze kolieken. Als hiermee de pijn niet onderdrukt kan worden, kunt u contact opnemen met uw behandelend arts.
  • Het steengruis kan de binnenzijde van de nier licht beschadigen. Hierdoor ontstaat een tijdelijke bloeding. Daardoor is meestal de urine na de behandeling tijdelijk rood gekleurd. Dit is niet verontrustend of gevaarlijk.
  • Sommige patiënten krijgen na de ingreep lichte koorts. Meestal treedt dit op bij patiënten die al voor de behandeling een urineweginfectie hadden. Dan moet men enkele dagen antibiotica gebruiken volgens voorschrift om de infectie te bestrijden.
  • Bij koorts boven 38,5 °C moet u direct uw behandelend arts waarschuwen.
  • Er ontstaat tijdens de behandeling een kleine schaafwond op de huid. Hier kan in de dagen na de behandeling ook een blauwe plek ontstaan. Dit is normaal.