Met een mictiecystogram kunnen mogelijke afwijkingen in de blaas en/of urinebuis worden opgespoord. 

Het doel van dit onderzoek is om de blaas en urinebuis (plasbuis) en het uitplassen zelf zichtbaar te maken met behulp van röntgenstralen. Omdat de blaas niet duidelijk zichtbaar is op een röntgenfoto, wordt er contrastmiddel via een katheter ingebracht. Daarna worden er röntgenfoto’s van de blaas gemaakt.

Voorbereiding

Bent u zwanger of vermoedt u zwanger te zijn, meld dit dan minimaal 24 uur vóór het onderzoek aan uw behandelend arts.

Als u nog geen katheter in de blaas heeft, wordt er een blaaskatheter (dun plastic slangetje) ingebracht. Om het inbrengen te vergemakkelijken wordt de katheter vochtig gemaakt met een gelei waarin een verdovingsmiddel zit. Toch kan het inbrengen soms wat gevoelig zijn. Als de katheter is ingebracht, wordt een klein ballonnetje in de katheter opgeblazen, zodat deze op zijn plek blijft.

Het kan zijn dat u overgevoelig (allergisch) bent voor contrastvloeistoffen. Geef dit vóór het onderzoek door. Soms is het mogelijk om dan een ander contrastmiddel te gebruiken.

Het onderzoek

Voor het onderzoek gaat u naar een kleedruimte waar u uw onderkleding uitdoet. Daarna neemt de laborant u mee naar de onderzoekkamer. Een radioloog (de medisch specialist van de afdeling Radiologie) en een laborant voeren het onderzoek uit.

In de onderzoekkamer mag u op uw rug op de röntgentafel gaan liggen. De katheter wordt aangesloten op een fles met contrastvloeistof. Voordat de contrastvloeistof naar binnenloopt maakt de radioloog röntgenfoto’s om de beginsituatie vast te leggen.

Vervolgens laat de laborant in een rustig tempo de contrastvloeistof naar binnen lopen, waarbij u een gevoel van aandrang krijgt. Tijdens het vullen van de blaas kijkt de radioloog op de monitor naar de vulling en maakt hij eventueel röntgenfoto’s. Om een zo duidelijk mogelijk beeld van blaas en urinebuis te verkrijgen, probeert de radioloog de blaas zo ver mogelijk te vullen. Geef op tijd aan wanneer het voor u pijnlijk wordt.

Als de blaas helemaal vol is, mag u plassen. Dit gebeurt op de röntgentafel in een urinaal of in een po. Afhankelijk van de vraag van uw behandelend arts haalt de radioloog na het röntgenonderzoek de katheter wel of niet uit de blaas. Dit hoort u tijdens het onderzoek van de radioloog of laborant.

Het onderzoek duurt ongeveer een half uur tot drie kwartier.

Nazorg

Afhankelijk van wat u met uw behandelend arts afgesproken heeft, gaat u na het onderzoek ofwel naar een afspraak bij hem/haar ofwel rechtstreeks naar huis. Het is verstandig om de rest van de dag extra te drinken. Op die manier zorgt u ervoor dat de gebruikte contrastvloeistof sneller uw blaas verlaat.

De radioloog meldt schriftelijk de uitslag bij de arts/medisch specialist die het onderzoek voor u heeft aangevraagd. Van hem/haar krijgt u de definitieve uitslag van het onderzoek.

Bijwerkingen

Tot twee dagen na het onderzoek kunt u last hebben van een gevoelige plasbuis en kan de urine nog wat gekleurd zijn van de contrastvloeistof. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken.