Om ervoor te zorgen dat de patiënt de allerbeste behandeling krijgt, is overleg tussen artsen met verschillende specialisaties nodig. Dit wordt het multidisciplinair overleg (MDO) genoemd. Het MDO is een bespreking waarbij urologen, pathologen, radiotherapeuten, oncologen, radiologen en een oncologisch verpleegkundige of verpleegkundig specialist zoeken naar de beste behandeling. Zij kijken daarbij naar de leeftijd, medische voorgeschiedenis en specifieke kenmerken van de nierkanker. Ook wordt afgesproken wie als hoofdbehandelaar en/of contactpersoon voor de patiënt fungeert. Uit het eerste MDO komt een voorlopig behandelvoorstel. Vaak neemt het team daarover contact op met de huisarts, zodat die geïnformeerd is over de huidige situatie. De uroloog of oncoloog bespreekt het voorlopige behandelvoorstel samen met de patiënt. Deze krijgt de tijd om hierover na te denken, waarna het besluit volgt over het definitieve behandelvoorstel. Als alleen beeldvormend onderzoek heeft plaatsgevonden, kan de uroloog al direct met de patiënt besluiten tot het gedeeltelijk of geheel weghalen van de nier en tumor. Als dan tijdens de operatie en uit weefselonderzoek door de patholoog blijkt dat de tumor verder gevorderd is dan aanvankelijk gedacht, kunnen arts en patiënt de behandelkeuze herzien.