Na het diagnostisch onderzoek bespreekt de uroloog de diagnose met de patiënt.

In de bespreking over de diagnose kunnen onderstaande resultaten worden besproken. Punt B en C zijn alleen bekend wanneer een biopt is afgenomen.

A. Het stadium van de tumor en het type kanker
B. Het type tumor
C. De agressiviteit van de tumor en de prognose
D. Het voorlopige behandelplan uit het multidisciplinair overleg (MDO)