Wanneer mogelijk sprake is van nierkanker, zal de arts willen vaststellen of dit vermoeden klopt en zo ja, wat de aard van de tumor is. Via beeldvormend onderzoek kan de volgende informatie worden verkregen over:

  • of er überhaupt sprake is van een tumor
  • de plaats en grootte van de tumor
  • of sprake is van vergrote lymfeklieren
  • of de tumor is doorgegroeid naar omliggende organen, en of de tumor zich heeft verspreid naar verder weggelegen organen (uitzaaiingen)
  • of de tumor ook in de urinewegen aanwezig is

Beeldvormend onderzoek kan middels echografie, een CT-scan en een MRI-scan plaatsvinden.