Hoe werkt urine- en bloedonderzoek
De uroloog kan een urineonderzoek of bloedonderzoek uitvoeren. Met dit onderzoek wordt naar algemene waarden gekeken, bijvoorbeeld lichaamseigen stoffen, zoals serum creatinine (eGFR). Deze markers zeggen iets over de conditie van de nieren. Er zijn geen markers die nierkanker kunnen aantonen in bloed of urine. Alleen als de uroloog blaaskanker, nierbekkentumor of kanker van de hogere urinewegen wil uitsluiten, wordt ook wel gekeken naar kankercellen in de urine. Kankercellen in de urine kunnen hierop wijzen, maar dus niet op nierkanker.