Een niersparende operatie of ablatie (verhitting of bevriezing) is meestal effectief, maar de kans bestaat dat de tumor terug keert. Bij een niersparende operatie lopen de schattingen over terugkeer uiteen van 2 tot 10 %. Wanneer de terugkerende tumor klein is en op een goede plaats ligt, zal de arts vaak opnieuw een niersparende operatie voorstellen.

Na Radio Frequentie Ablatie (RFA) waarbij de tumor wordt verhit, lijkt de kans ongeveer 10 procent op terugkeer van de tumor. Ook hierbij kan opnieuw worden gekozen voor RFA. Als de teruggekeerde tumor groter is dan 4 centimeter, is het beter de hele nier weg te halen.

Ook radicale nefrectomie is meestal effectief bij patiënten met lokale kanker: Bij deze operatie is de kans op het ontstaan van een nieuwe tumor en/of een uitzaaiing in de bijnier of lymfeklieren 2 tot 10%, afhankelijk van het risicoprofiel van de patiënt. Wanneer toch een lokale tumor terug keert, bijvoorbeeld in het bindweefsel rond de nier, kan opnieuw voor operatieve verwijdering worden gekozen. In geval van een terugkerende tumor met uitzaaiingen, zal de arts vaak ook symptoombestrijding voorstellen met medicatie, radiotherapie of embolisatie.