Na een cystoscopie en urinecytologie is een idee gevormd van de ziekte, maar nog geen exacte diagnose. Daarvoor is aanvullend onderzoek nodig, dat onderverdeeld kan worden in beeldvormend onderzoek en de TUR-blaas. Aanvullend beeldvormend onderzoek kan worden gebruikt om uitzaaiingen op te sporen of de locatie en afmeting van tumor(en) te bepalen. Beeldvormend onderzoek is een verzamelnaam voor verschillende technieken die een afbeelding kunnen maken van het lichaam van de patiënt. Door middel van beeldvormend onderzoek kan meer informatie worden verkregen over:

  • de mate van lokale tumorgroei
  • de mate van tumorgroei in de hoge urinewegen
  • de mate van uitzaaiing naar de lymfeklieren en andere verder weg gelegen organen (zoals de lever, longen, botten, peritoneum, vliezen en bijnieren).


Diverse soorten beeldvormend onderzoek zijn beschikbaar, die elk hun eigen voor- en nadelen hebben. De keuze voor een specifieke beeldvormende techniek hangt enerzijds af van het gewenste resultaat en anderzijds van de gezondheid en eventuele allergieën van de patiënt.