Als alle resultaten uit de verschillende onderzoeken verzameld zijn, volgt een gesprek met de patiënt over de diagnose. De uroloog overlegt met de patiënt welke vervolgonderzoeken er eventueel nog nodig zijn en over de mogelijke behandelkeuzes. De volgende resultaten worden besproken:

  • De hoeveelheid PSA in het bloed
  • Stadium en agressiviteit van de tumor
  • Risicogroep
  • De uitslag van de diagnose
  • Het voorlopige behandelplan uit het multidisciplinair overleg (MDO)