Hoe werkt een rectaal toucher?
De arts zal een rectaal onderzoek doen om zo de grootte, vorm en consistentie van de prostaat (afb. 1) te kunnen voelen. Deze test staat bekend als rectaal toucher.

Fig. 1: Rectaal toucher om de grootte, vorm en consistentie van de prostaat te voelen.

Indicaties rectaal toucher
Een tumor in de prostaat kan alleen gevoeld worden door middel van een rectaal toucher als de tumor een groter volume heeft dan 0,2ml. In 18% van de patiënten die een rectaal toucher ondergaan wordt uiteindelijk prostaakanker ontdekt, los van het PSA niveau in het bloed. Een rectaal toucher waarbij een abnormale prostaat wordt gevoeld, brengt een verhoogde kans op een hogere Gleason score met zich mee en is een indicatie om een biopsie te doen.

Bijwerkingen en risico’s
Een rectaal toucher heeft geen bijwerkingen. Het risico is dat de vinger van de arts niet alle zijden rondom de prostaat kan bevoelen, er kan dus gemakkelijk iets gemist worden