Om te zorgen dat de patiënt de allerbeste behandeling krijgt, vindt het multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Het MDO is een bespreking waarbij zorgprofessionals van verschillende specialisaties, urologen, radiotherapeuten, oncologen en een oncologie verpleegkundige, zoeken naar de beste behandeling per patiënt. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd, medische voorgeschiedenis en specifieke kenmerken van de blaaskanker. Ook wordt afgesproken wie als hoofdbehandelaar en/of contactpersoon voor de patiënt fungeert. De uroloog is hoofdbehandelaar als er geopereerd moet worden, de oncoloog als chemotherapie wordt gegeven en de radiotherapeut wanneer radiotherapie gegeven moet worden. Elk van deze specialisten is de hoofdbehandelaar tot een andere specialist het (eventueel) overneemt. Het is goed om te vragen of er iemand is aangewezen als vast contactpersoon. Specialisten zijn niet altijd makkelijk te bereiken en het is dan prettig om een vast contactpersoon te hebben die als vraagbaak kan dienen.