Patiëntenverenigingen zijn belangrijk voor onder andere lotgenotencontact, informatie en belangenbehartiging. Voor blaaskanker is dat de vereniging ‘Leven met blaas- of nierkanker’.

Wanneer iemand geconfronteerd wordt met kanker, kan het helpen om ervaringen te delen met lotgenoten. Een lotgenoot die zich beschikbaar stelt voor lotgenotencontact met u, heeft ervaring met een specifieke operatie, aanvullende medische behandelingen, een ziekenhuis of specialist en mogelijk met therapieën om de lichamelijke of geestelijke conditie te versterken. Iemand die lotgenotencontact geeft, is geen professional en zal zich ook niet zo opstellen. Wel kan deze persoon tips geven over relevante informatiebronnen. Bij ‘Leven met Blaas- of Nierkanker’ vindt lotgenotencontact in beginsel op vijf manieren plaats: per telefoon, via de e-mail, forum, Facebook en tijdens Landelijke Contactdagen, die meestal twee maal per jaar worden gehouden.