Het doel van blaassparende behandelingen is het behoud van zowel de blaas als de levenskwaliteit, zonder nadelige uitkomst op de behandeling van de kanker zelf. Een blaassparende benadering bestaat meestal uit meerdere behandelingen naast elkaar (‘multimodaliteit’). De lokale tumor wordt meestal behandeld met radiotherapie en soms met een TUR-blaas. Met chemotherapie wordt daarnaast geprobeerd de kankercellen die zich reeds in het lichaam hebben verspreid te vernietigen. Studies hebben goede resultaten aangetoond voor blaassparende benaderingen, maar ongeveer een derde van de patiënten ondergaat na het falen van een blaassparende behandeling alsnog een radicale cystectomie, en heeft dan een slechtere prognose. Blaassparende behandelingen worden daarom alleen aanbevolen voor patiënten die geen radicale cystectomie kunnen of willen ondergaan.