Als de kanker terugkeert in andere organen of in lymfeklieren buiten het bekken dan is er sprake van uitzaaiing (metastasen). In dit stadium is de behandeling niet meer genezend en bestaat voornamelijk uit symptoombestrijding(palliatief). De behandeling is dan bedoeld om de kanker zoveel mogelijk af te remmen en de symptomen onder controle te houden. De keuze voor een palliatieve behandeling hangt af van de klachten en wensen van de patiënt. Er zijn meerdere opties voor palliatieve behandeling. Chemotherapie en radiotherapie worden vaak gebruikt, of een combinatie van beide (chemoradiatie). Als de patiënt veel pijn heeft kan ook radicale cystectomie worden ingezet als palliatieve zorg. Dit uitgangspunt kan het kiezen voor een bepaalde behandeling of zelfs geen behandeling heel moeilijk maken. Het is belangrijk dat voor de patiënt helder is wat een behandeling kan doen in dit stadium, en wat voor gevolgen het heeft voor de kwaliteit van leven. Het kan helpen deze keuze en de daarbij horende overwegingen te bespreken met naaste familie en vrienden. Als een gesprekspartner buiten de eigen kring gewenst is, dan kan de arts een doorverwijzing geven naar een vertrouwenspersoon of gespecialiseerd verpleegkundige. Een patiëntenvereniging met lotgenoten kan ook verlichting en verheldering geven, zoals Leven met blaas- of nierkanker. Klik hier voor meer informatie over mogelijke ondersteuning.