Als alle resultaten uit de verschillende onderzoeken verzameld zijn, volgt een gesprek met de patiënt over de diagnose. De uroloog overlegt met de patiënt welke vervolgonderzoeken eventueel nog nodig zijn en wat de mogelijke behandelkeuzes zijn. De volgende resultaten worden hierbij besproken:

  1. Resultaten van het onderzoek
  2. Het tumorstadium
  3. Diagnose
  4. Prognose en prognostische factoren
  5. Voorlopige behandelplan uit het Multidisciplinair overleg (MDO)