Bij lokaal gevorderde nierkanker is de tumor uitgezaaid naar of voorbij de bloedvaten, weefsels, organen of lymfeklieren rond de nieren. Het kan een stadium 3 of 4 tumor zijn, afhankelijk van hoe ver buiten de nier de tumor zich heeft verspreid.

Bij stadium 3 groeit de tumor in de naastgelegen grote bloedvaten (een tumorthrombus in de ader van de nier of holle ader) maar niet in de bijnier en niet voorbij het bindweefsel rondom de nier. Er is wel of geen uitzaaiing in een nabijgelegen lymfeklier.


Bij stadium 4 groeit de tumor voorbij het bindweefsel rondom de nier en in de bijnier. Er kunnen uitzaaiingen zijn in de nabijgelegen lymfeklieren of een tumorthrombus in de ader van de nier of holle ader.

Fig. 13: stadium 3 nierkanker

Fig. 14: stadium 4 nierkanker

Twee behandelingen zijn standaard bij lokaal gevorderde nierkanker:

  • Radicale nefrectomie: weghalen van de nier en het omringende weefsel
  • Embolisatie: afsluiten van het bloedvat naar de tumor

Daarnaast kunnen arts en patiënt besluiten te kiezen voor waakzaam wachten en de ziekte alleen nauwkeurig volgen met controle-onderzoeken. Dit is bij lokaal gevorderde nierkanker alleen een optie indien de patiënt zelf (nog) geen nieroperatie wil ondergaan, of wanneer dit te risicovol is voor de patiënt. In enkele situaties, als een operatie niet mogelijk is, kan ook medicamenteuze therapie overwogen worden.