Een operatie of doelgerichte tumorbehandeling is niet altijd de beste optie. Deze ingrepen kunnen immers ook complicaties met zich meebrengen. Wanneer de tumor kleiner is dan 4 centimeter kan men een behandeling nog even uitstellen. Een patiënt kan ook in een te slechte conditie zijn voor een ingreep, bijvoorbeeld vanwege een andere ziekte. Ook in dat geval kunnen arts en patiënt besluiten de tumor alleen actief te volgen, en pas over te stappen op een behandeling als de tumor groter wordt of als de patiënt wel weer in goede conditie is. Vaak is de bevriezing of verhitting van de tumor dan een goede keus. Een dergelijke ingreep zorgt vaak voor een sneller herstel dan een operatie, en hij is ook minder zwaar voor een patiënt.

Actief volgen wil zeggen dat regelmatig een controle wordt uitgevoerd. Voor iedere consultatie wordt een CT-scan of echo van de buik gemaakt om de groei van de tumor te controleren. Van de borst kan een röntgenfoto worden gemaakt om de longen te controleren. De kans dat de kanker snel groeit bij een kleine tumor is erg klein, en mocht dat wel zo zijn dan kan er alsnog een genezende behandeling worden ingesteld. Actief volgen is dus iets anders dan een afwachtend beleid, waarbij men pas gaat behandelen als er symptomen van de nierkanker optreden. Ook bij patiënten met een matig of hoog risico wordt actief volgen overwogen als de patiënt vanwege zijn of haar hoge leeftijd of om andere redenen te veel kans heeft aan een operatie of behandeling te overlijden. Sommige patiënten vinden het een vervelend idee dat ze kanker hebben maar geen ‘echte’ behandeling krijgen. De behandelend arts kan precies uitleggen wat de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen zijn.