Om ervoor te zorgen dat de patiënt de allerbeste behandeling krijgt, is overleg tussen artsen met verschillende specialisaties nodig. Dit wordt het multidisciplinair overleg (MDO) genoemd. Het MDO is een bespreking waarbij urologen, radiotherapeuten, oncologen en een oncologisch verpleegkundige per patiënt zoeken naar de beste behandeling. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd, medische voorgeschiedenis en specifieke kenmerken van de prostaatkanker. Ook wordt afgesproken wie als hoofdbehandelaar en/of contactpersoon voor de patiënt fungeert. Uit het eerste MDO komt een voorlopig behandelvoorstel. Vaak wordt contact opgenomen met de huisarts, zodat die geïnformeerd is over de huidige situatie. De uroloog bespreekt het voorlopige behandelvoorstel samen met de patiënt die de tijd heeft om hierover na te denken. Daarna kan een besluit volgen over het definitieve behandelvoorstel. Indien alleen beeldvormend onderzoek heeft plaatsgevonden, kan de uroloog al direct met de patiënt besloten hebben tot het weghalen van de prostaat. Als dan tijdens de operatie en uit weefselonderzoek door de patholoog blijkt dat de tumor verder gevorderd is dan aanvankelijk gedacht, kan de behandelkeuze herzien worden.