Hoe werkt waakzaam wachten?
Waakzaam wachten is een vorm van symptoom-geleide behandeling. Het doel is om de gezondheid regelmatig te controleren en alleen verdere behandeling toe te passen wanneer de symptomen verschijnen. Dit is onderdeel van een palliatieve behandeling. De arts kan waakzaam wachten aanraden wanneer er geen symptomen zijn, maar wel sprake is van een verhoging van het prostaat specifiek antigeen (PSA) in het bloed, die snel toeneemt. Waakzaam wachten kan een optie zijn als andere vormen van behandeling niet tot de mogelijkheden behoren, of als de patiënt kiest voor een afwachtend beleid als gevolg van bepaalde voorkeuren en waarden. Geadviseerd wordt met de arts te bespreken wat de beste optie is. Bij waakzaam wachten zal de arts een bezoekschema vaststellen om de gezondheid te controleren en, indien bij aanwezigheid van symptomen, verdere behandeling aanbevelen. Deze vorm van behandeling wordt meestal toegepast als radicale prostatectomie, radiotherapie of hormoontherapie geen optie zijn, bijvoorbeeld vanwege hoge leeftijd of als sprake is van een medische aandoening die een andere behandeling onmogelijk maakt.

Indicaties waakzaam wachten
Waakzaam wachten wordt per individueel geval bekeken en kan in ieder stadium van prostaatkanker door de uroloog worden geadviseerd. Een belangrijke indicator is een kortere levensverwachting van 10 jaar. Bijvoorbeeld, bij oudere patiënten kan het beter zijn om niet te kiezen voor ingrijpende behandelingen (met veel bijwerkingen).