Op basis van de PSA-waarde in het bloed, het stadium van de tumor en de agressiviteit (Gleasonscore), bepaalt de uroloog welke vervolgonderzoeken er eventueel nog nodig zijn en wat de mogelijke behandelkeuzes voor de patiënt zijn. Op basis van de PSA-waarde in het bloed, het stadium van de tumor en de agressiviteit (Gleasonscore), kan een lokale prostaatkanker in drie risicogroepen worden ingedeeld. De indeling bestaat uit tumoren met een laag, midden of hoog risico op doorgroeien en uitzaaien. Een lokaal uitgebreide prostaatkanker valt onder hoog risico omdat de kanker dan al buiten het prostaatkapsel is gegroeid.

De indeling bestaat uit tumoren met een laag, midden of hoog risico op doorgroeien en uitzaaien:

Risicogroep PSA ng/ml   Gleason-score   Tumor-stadium
Lokale prostaatkanker Laag risico PSA is lager dan 10 ng/ml en Gleasonscore lager dan 7 en T1-T2a
Midden risico PSA is 10-20 ng/ml of Gleasonscore is 7 of T2b
Hoog risico PSA hoger dan 20 ng/ml of Gleasonscore is hoger dan 7 of T2c
Lokaal uitgebreid   Iedere PSA   Iedere Gleasonscore   T3-4 of N+

Opmerkingen: Ng = nanogram, ml = mililiter. Lokaal uitgebreide prostaatkanker (met T3-T4 tumor-stadium) valt onder hoog risico, ongeacht de PSA- en Gleason waardes. Daarbij kan er sprake zijn van uitzaaiingen naar de lymfeklieren in het bekkengebied (N+).