Om te zorgen dat de patiënt de allerbeste behandeling krijgt, vindt het multidisciplinair overleg (MDO) plaats. Het MDO is een bespreking waarbij zorgprofessionals van verschillende specialisaties, urologen, radiotherapeuten, oncologen en evt. een oncologisch verpleegkundige of andere specialist, zoeken naar de beste behandeling per patiënt. Hierbij wordt gekeken naar de leeftijd, medische voorgeschiedenis en specifieke kenmerken van de prostaatkanker. Ook wordt afgesproken wie als hoofdbehandelaar en/of contactpersoon voor de patiënt fungeert. De uroloog is hoofdbehandelaar indien geopereerd moet gaan worden, de radiotherapeut als radiotherapie wordt gegeven en de oncoloog wanneer chemotherapie gegeven moet worden. Elk van deze specialisten is de hoofdbehandelaar tot een andere specialist het (eventueel) overneemt.

Uit het eerste MDO komt een voorlopig behandelvoorstel. Vaak wordt contact opgenomen met de huisarts, zodat die geïnformeerd is over de huidige situatie. Vervolgens bespreekt de uroloog het voorlopige behandelvoorstel met de patiënt, die tijd krijgt om over het voorstel na te denken. Daarna volgt een besluit over het definitieve behandelvoorstel.