Hoe werkt focale therapie?
Focale therapie is een term voor verscheidene experimentele technieken om kleine tumoren te vernietigen in de prostaat (fig. 6). Enkele voorbeelden van verschillende technieken zijn: cryotherapie (CSAP), High intensity focused ultrasound (HIFU), fotodynamische therapie (PDT), Irreversibele elektroporatie (IRE).

Voor een overzicht en meer informatie, klik hier

Over de volgende technieken kunnen volgens de richtlijnen nog geen strikte aanbevelingen gedaan worden. Omdat ze in enkele academische ziekenhuizen in Nederland al wel worden toegepast, worden ze hier besproken:

  • Cryotherapie (CSAP)
  • High intensity focused ultrasound (HIFU)

Fig. 6: Focale therapie richt zich direct op de prostaat tumorcellen zodat er minder schade aan andere weefsels ontstaat.

Indicaties focale therapie
Patiënten met laag en midden risico prostaatkanker komen voor focale therapie in aanmerking.

Bijwerkingen
Omdat de tumorcellen direct worden aangepakt worden, blijft de schade aan andere weefsels in de prostaat of de onderste urinewegen beperkt.

Cryotherapie (CSAP)

Hoe werkt Cryotherapie?
Cryochirurgische ablatie (verwijdering) van de prostaat (CSAP) of cryotherapie is een experimentele techniek voor de behandeling van prostaatkanker. Het is een minimaal-invasieve chirurgie waarbij vriestemperaturen direct op de tumorcellen worden toegepast om ze te doden (fig. 7).

Fig. 7: Cryochirurgische ablatie van de prostaat (Cryo Surgical Ablation of the Prostate - CSAP) doodt kankercellen door ze te bevriezen.

Indicaties CSAP
Patiënten met laag en midden risico prostaatkanker komen ervoor in aanmerking.

Bijwerkingen
Door gebruik te maken van echobeelden of (soms) MRI-beelden kunnen de cryotherapienaalden zeer nauwkeurig geplaatst worden. Dat zorgt ervoor dat alleen de tumor wordt behandeld. Hierdoor kan omliggend weefsel gespaard blijven en worden bijwerkingen zoveel mogelijk voorkomen. Bijwerkingen worden dan ook weinig gemeld; CSAP lijkt een haalbare en veilige behandelmethode.

High intensity focused ultrasound (HIFU)

Hoe werkt HIFU?
High intensity focused ultrasound (HIFU) gebruikt de energie van hoogfrequente geluidsgolven om kankercellen te verhitten en te doden (fig. 8). De prostaatkankercellen worden vernietigd zonder dat snijden nodig is. Er zijn weinig bijwerkingen bekend.

Fig. 8: hoge intensiteit gerichte ultrasound (HIFU) gebruikt de energie van hoogfrequente geluidsgolven om kankercellen te verwarmen en te doden.

Indicaties HIFU
Patiënten met laag en midden risico prostaatkanker komen voor HIFU in aanmerking.

Bijwerkingen
Er zijn weinig bijwerkingen bekend. De behandeling is zenuwsparend waardoor een erectie mogelijk blijft. De eerste dagen is plassen moeilijk waardoor een katheter nodig is. Soms treedt tijdelijk stressincontinentie op, d.w.z. (verlies van enkele druppels urine bij druk, hoesten of inspanning).