Hoe werkt bilaterale subcapsulaire orchidectomie?
Bilaterale orchidectomie, of chirurgische castratie, is een operatie waarbij de inhoud van beide testikels worden verwijderd. Het is een behandelingsmogelijkheid voor uitgezaaide prostaatkanker en is erop gericht om de productie van androgenen, zoals testosteron, te stoppen. De operatie kan worden uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of onder algehele verdoving. Als de patiënt een voorgeschiedenis heeft van hart- en vaatziekten, kan de arts adviseren een afspraak met een cardioloog te maken alvorens te beginnen met hormoontherapie.

In de meeste gevallen wordt lokaal verdoofd of een ruggenprik gezet. In sommige gevallen kan de arts algemene verdoving aanbevelen. De uroloog maakt een sneetje in het scrotum (balzak) om de inhoud van beide testikels te verwijderen. Omdat het weefsel dat de testikels omringt niet wordt verwijderd, zal het scrotum er niet helemaal leeg uitzien. Vooraf aan de operatie geeft de arts informatie hoe het beste op de procedure kan worden voorbereid. Ter voorbereiding op de volledige verdoving dient minimaal 6 uur voor de operatie niet te worden gedronken, gegeten of gerookt. Medicatiegebruik dient te worden besproken met de arts. De arts kan adviseren een aantal dagen voor de operatie te stoppen met de medicatie. Uiteindelijk zal de inhoud van het scrotum er net zo uit zien als na 6 maanden hormonale therapie.

Indicatie bilaterale orchidectomie
Bilaterale orchidectomie heeft in eerste instantie de voorkeur boven chemische castratie om op de lange termijn castratieresistentie prostaatkanker tegen te gaan.

Bijwerkingen
Bilaterale orchidectomie resulteert in permanente castratie. Dit heeft fysieke en emotionele gevolgen. Deze problemen kunnen worden besproken met de arts.

De meest voorkomende gevolgen zijn:

 • Opvliegers
 • Lager libido
 • Erectiestoornissen
 • Osteoporose
 • Verhoogd risico op hart- en vaatziekten
 • Suikerziekte
 • De patiënt kan ook pijn ervaren, bijvoorbeeld in de gewrichten, rug, botten en spieren. Andere minder frequente bijwerkingen kunnen zijn: hoesten, kortademigheid, hoofdpijn en perifere oedeem.

De effecten van chirurgische castratie zijn permanent. Bij chemische castratie kunnen enkele symptomen na de behandeling verdwijnen. Eventuele problemen kunnen worden besproken met de arts.

Hoe hinderlijk de bijwerkingen van hormoontherapie zijn en wanneer ze verschijnen, verschilt van persoon tot persoon. Dit hangt samen met iemands algemene gezondheid en de aard van de behandeling die wordt ondergaan. Klik hier voor meer informatie over het omgaan met de bijwerkingen van hormoontherapie. Na verloop van tijd zullen prostaatkankercellen resistent (immuun) worden tegen hormoontherapie en zal de tumor weer beginnen te groeien. Dit staat bekend als castratie-resistente prostaatkanker. Wanneer castratie-resistente prostaatkanker zich begint te ontwikkelen verschilt van persoon tot persoon, maar dit gebeurt in de meeste gevallen 2 tot 3 jaar na het starten van de hormoonbehandeling.

Complicaties na een bilaterale orchidectomie zijn zeldzaam en omvatten pijn rond de balzak, bloedingen, infectie of een vertraagde genezing van de wond. In de meeste gevallen heeft de operatie weinig tot geen invloed op het uiterlijk van het scrotum. Aanbevelingen voor 2-3 weken na de operatie:

 • Vermijd zware lichamelijke oefening
 • Vermijd warme baden en de sauna

Bij onderstaande symptomen dient contact opgenomen te worden met de arts:

 • Koorts
 • Ernstige pijn
 • De wond begint te bloeden of een transparante vloeistof begint te lekken

Voor meer informatie over het omgaan met de bijwerkingen van hormoontherapie, navigeer in het behandelpad naar 'Algemene informatie -> Ondersteuning'