Hieronder treft u de zoekresultaten op onze site. Geen resultaten? Controleer of uw zoekterm goed gespeld is of probeer een ander woord.

19 resultaten voor 'blaasontsteking'
Blaasontsteking
Een blaasontsteking is een aandoening aan de urinewegen (urineweginfectie). Een blaasontsteking ontstaat meestal door bacteriën.
Nierbekkenontsteking
Pyelonefritis is een ontsteking van de nier in het nierbekken. Deze urineweginfectie wordt net als een blaasontsteking voornamelijk door bacteriën veroorzaakt.
Prostaatontsteking
Prostaatontsteking
Stopblaasontsteking.nl online
Deze website is ontwikkeld vanuit een samenwerking van experts, waaronder Dick Janssen, arts Andros Blaascentrum.
Urine incontinentie (ongewild urineverlies)
Incontinentie (ongewild urineverlies)
Blaaskanker
Urine wordt vanuit de nieren via de urineleiders naar de blaas getransporteerd en daar tijdelijk opgeslagen. In de blaas kan kanker ontstaan. Bij ongeveer 90% van de mensen met blaaskanker, gaat het om een tumor die ontstaan is vanuit het slijmvlies van de blaas. 
Reflux (VUR) & urethrakleppen
Een vesico-ureterale reflux betekent, dat de urine uit de blaas terug kan stromen naar de nier. Dit hoort normaal niet te gebeuren, omdat de overgang van de urineleider naar de blaas als een terugslagklep werkt (éénrichtingsverkeer)
Bulking agents
Het doel van de behandeling met bulking agents is om de plasbuis wat nauwer te maken. De uroloog spuit een speciale gelei (Bulking agent) in de wand van de plasbuis , net onder de blaas.
Blaassteenlithotripsie
Een blaassteen lithotripsie wil letter zeggen het verbrijzelen van de blaassteen. ‘Litho‘ betekent steen en ‘tripsie’ betekent verbrijzelen. Deze operatie wordt via de plasbuis uitgevoerd.
Sachse urethrotomie
De sachse urethrotomie wordt uitgevoerd bij mensen met een vernauwing van de plasbuis (urethrastrictuur). Het doel van sachse urethrotomie is het opheffen van de vernauwing van de plasbuis.
Sectio Alta
Als de steen erg groot is of er zijn meerdere blaasstenen dan zal een operatie (via de buikwand) nodig zijn om de steen te verwijderen. Deze operatie wordt sectio alta genoemd. 
Chemohyperthermie blaasspoeling
Blaasspoelingen met cytostatica verkleinen de kans op het terugkeren van de poliepen. Bij de Synergo behandeling verwarmen we de blaaswand (hyperthermie) plaatselijk. Tegelijkertijd spoelen we de blaas met een tumorceldodend geneesmiddel (cytostatica). 
Mitomycine® (MMC) blaasspoeling
Bij de meeste patiënten met blaaskanker is de tumor oppervlakkig en kan met één ingreep alles verwijderd worden. Wel is er vaak nog een aanvullende behandeling nodig in de vorm van blaasspoelingen met een medicijn.
Nefro-ureterectomie
Nefro-ureterectomie
Urethraplastiek
Urethraplastiek
TOT / TVT
TOT / TVT
Risicofactoren
Soms kan blaaskanker ontstaan zonder bekende oorzaak. Het risico op blaaskanker kan echter door diverse schadelijke stoffen of biologische oorzaken verhoogd worden. Een hoger risico betekent echter niet dat iemand kanker krijgt. De belangrijkste risicofactor voor blaaskanker is roken; het is verantwoordelijk voor bijna de helft van de blaaskankergevallen.
Risicofactoren
Soms kan blaaskanker ontstaan zonder bekende oorzaak. Het risico op blaaskanker kan echter door diverse schadelijke stoffen of biologische oorzaken verhoogd worden. Een hoger risico betekent echter niet dat iemand kanker krijgt. De belangrijkste risicofactor voor blaaskanker is roken; het is verantwoordelijk voor bijna de helft van de blaaskankergevallen.